14.2.2019
TC1-COD(2018)0018
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
(EP-PE_TC1-COD(2018)0018)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 356kWORD 104k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy