Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2018)0041Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2018)0041

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: