Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2018)0041Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2018)0041

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/…, millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL seoses investeerimisfondide piiriülese turustamisega
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: