Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2018)0041Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2018)0041

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi direktiivien 2009/65/EY ja 2011/61/EU muuttamisesta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin osalta
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: