Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2018)0041Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2018)0041

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2011/61/AE a mhéid a bhaineann le dáileadh trasteorann gnóthas comhinfheistíochta
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: