Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0041Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0041

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: