Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2018)0041Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2018)0041

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih naložbenih podjemov
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: