Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2018)0041Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2018)0041

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2011/61/EU vad gäller gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: