18.4.2019
TC1-COD(2018)0043
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om udstedelse af dækkede obligationer og offentligt tilsyn med dækkede obligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2014/59/EU
(EP-PE_TC1-COD(2018)0043)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 318kWORD 95k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik