18.4.2019
TC1-COD(2018)0043
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om utgivning av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer samt om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2014/59/EU
(EP-PE_TC1-COD(2018)0043)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 315kWORD 91k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy