16.4.2019
TC1-COD(2018)0045
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014
(EP-PE_TC1-COD(2018)0045)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 236kWORD 68k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti