16.4.2019
TC1-COD(2018)0045
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014
(EP-PE_TC1-COD(2018)0045)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 249kWORD 66k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika