16.4.2019
TC1-COD(2018)0045
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 en (EU) nr. 1286/2014
(EP-PE_TC1-COD(2018)0045)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 232kWORD 67k
Juridische mededeling - Privacybeleid