Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2018)0045Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2018)0045

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014
(EP-PE_TC1-COD(2018)0045)

16.4.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: