16.4.2019
TC1-COD(2018)0045
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) č. 1286/2014
(EP-PE_TC1-COD(2018)0045)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 248kWORD 67k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia