16.4.2019
TC1-COD(2018)0045
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2014
(EP-PE_TC1-COD(2018)0045)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 242kWORD 59k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy