Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2018)0060Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2018)0060

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 14. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega
(EP-PE_TC1-COD(2018)0060)

14.3.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: