Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2018)0060Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2018)0060

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista
(EP-PE_TC1-COD(2018)0060)

14.3.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: