Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2018)0060Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2018)0060

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Márta 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha
(EP-PE_TC1-COD(2018)0060)

14.3.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: