Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0060Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0060

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 14 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante
(EP-PE_TC1-COD(2018)0060)

14.3.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: