Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2018)0060Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2018)0060

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti
(EP-PE_TC1-COD(2018)0060)

14.3.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: