16.4.2019
TC1-COD(2018)0064
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344
(EP-PE_TC1-COD(2018)0064)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 405kWORD 117k
Правна информация - Политика за поверителност