16.4.2019
TC1-COD(2018)0064
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589 og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/344
(EP-PE_TC1-COD(2018)0064)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 330kWORD 107k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik