16.4.2019
TC1-COD(2018)0064
***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344
(EP-PE_TC1-COD(2018)0064)

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 330kWORD 117k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais