16.4.2019
TC1-COD(2018)0064
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 883/2004, (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) 2016/589 ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2016/344
(EP-PE_TC1-COD(2018)0064)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 359kWORD 108k
Teisinė informacija - Privatumo politika