16.4.2019
TC1-COD(2018)0064
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko izveido Eiropas Darba iestādi, groza Regulas (EK) Nr. 883/2004, (ES) Nr. 492/2011 un (ES) 2016/589 un atceļ Lēmumu (ES) 2016/344
(EP-PE_TC1-COD(2018)0064)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 367kWORD 109k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika