16.4.2019
TC1-COD(2018)0064
***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 883/2004, (UE) nr 492/2011 i (UE) 2016/589 oraz uchylającego decyzję (UE) 2016/344
(EP-PE_TC1-COD(2018)0064)

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 370kWORD 111k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności