16.4.2019
TC1-COD(2018)0064
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och om upphävande av beslut (EU) 2016/344
(EP-PE_TC1-COD(2018)0064)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 326kWORD 101k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy