18.4.2019
TC1-COD(2018)0070
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0070)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 352kWORD 103k
Teisinė informacija - Privatumo politika