Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2018)0074Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2018)0074

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2019. február 12-én került elfogadásra a nyugati vizekben és a szomszédos vizekben halászott állományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, az (EU) 2016/1139 és az (EU) 2018/973 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2018)0074)

12.2.2019

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: