12.2.2019
TC1-COD(2018)0074
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. vasario 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2016/1139 ir (ES) 2018/973 ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008
(EP-PE_TC1-COD(2018)0074)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 274kWORD 74k
Teisinė informacija - Privatumo politika