12.2.2019
TC1-COD(2018)0074
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 12. februára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie lovené v západných vodách a priľahlých vodách a na rybolov využívajúci tieto populácie, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2016/1139 a (EÚ) 2018/973 a zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008
(EP-PE_TC1-COD(2018)0074)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 279kWORD 76k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia