14.2.2019
TC1-COD(2018)0076
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 14. februára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu
(EP-PE_TC1-COD(2018)0076)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 206kWORD 58k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia