Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2018)0082Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2018)0082

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0082)

  12.3.2019

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: