Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2018)0082Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2018)0082

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 12. března 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0082)

  12.3.2019

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: