12.3.2019
TC1-COD(2018)0082
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
(EP-PE_TC1-COD(2018)0082)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 245kWORD 70k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik