Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2018)0082Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2018)0082

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0082)

  12.3.2019

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: