Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2018)0082Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2018)0082

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0082)

  12.3.2019

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: