Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0082Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0082

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
(EP-PE_TC1-COD(2018)0082)

12.3.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: