Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2018)0082Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2018)0082

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 12. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci
(EP-PE_TC1-COD(2018)0082)

12.3.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: