Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2018)0082Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2018)0082

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2019 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi
(EP-PE_TC1-COD(2018)0082)

12.3.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: