12.3.2019
TC1-COD(2018)0082
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan
(EP-PE_TC1-COD(2018)0082)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 234kWORD 67k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy