17.4.2019
TC1-COD(2018)0088
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 1829/2003, (EB) Nr. 1831/2003, (EB) Nr. 2065/2003, (EB) Nr. 1935/2004, (EB) Nr. 1331/2008, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) 2015/2283 ir Direktyva 2001/18/EB
(EP-PE_TC1-COD(2018)0088)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 339kWORD 104k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika