Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0090Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0090

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0090)

  17.4.2019

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: