16.4.2019
TC1-COD(2018)0103
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013
(EP-PE_TC1-COD(2018)0103)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 304kWORD 83k
Правна информация - Политика за поверителност