16.4.2019
TC1-COD(2018)0103
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013
(EP-PE_TC1-COD(2018)0103)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 269kWORD 75k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik