16.4.2019
TC1-COD(2018)0103
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013
(EP-PE_TC1-COD(2018)0103)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 285kWORD 77k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika