16.4.2019
TC1-COD(2018)0103
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013
(EP-PE_TC1-COD(2018)0103)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 296kWORD 76k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika