16.4.2019
TC1-COD(2018)0103
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013
(EP-PE_TC1-COD(2018)0103)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 265kWORD 76k
Juridische mededeling - Privacybeleid