16.4.2019
TC1-COD(2018)0103
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013
(EP-PE_TC1-COD(2018)0103)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 282kWORD 76k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia